33/100SDT Innovation Starts With Empathy

33/100SDT Innovation Starts With Empathy

Bardzo dobry artykuł opisujący dlaczego innowacja powinna zacząć się od empatii i zrozumienia użytkownika. Oczywiste? Autor podaje przykład managerów Deimlera, dla których nie było to takie oczywiste ale ostatecznie właśnie empatia umożliwiła im zauważyć swoje błędy w zarządzaniu. http://designmind.frogdesign.com/articles/the-substance-of-things-not-seen/innovation-starts-with-empathy.html Inny przykład to operacja “Bear Hug”…

Continue reading →