30/100SDT Working Walls Unlock Creative Insight

30/100SDT Working Walls Unlock Creative Insight

Co jest jedną z największych barier innowacyjnego działania w tradycyjnych firmach? To, że spotkania odbywają się przy stole, gdzie grupa siedzi i tylko dyskutuje o bardzo abstrakcyjnych tematach. Poniższy artykuł pokazuje jak wykorzystać przestrzeń (konkretniej ściany) do wspomagania procesu Design Thinking. http://uxdesign.smashingmagazine.com/2014/01/02/how-working-walls-unlock-creative-insight/ Ten bardzo dobry…

Continue reading →