22/100SDT Ten Tools For Design Thinking

22/100SDT Ten Tools For Design Thinking

Umieszczam link do materiałów (PDF) profesor Liedtki, współautorki “Designing for Growth”. Ten Tools For Design Thinking. http://www.darden.virginia.edu/web/uploadedFiles/Darden/Batten_Institute/BP-0550.pdf Które narzędzia są waszym zdaniem najbardziej skuteczne?

Continue reading →