7/100SDT Intro to Design Thinking in SAP

7/100SDT Intro to Design Thinking in SAP

Co powiecie na wręcz akademicką analizę Design Thinking jako metodologii? Autor analizuje i porównuje różne odmiany procesu DT, charakterystykę “Design Thinkerów” i tworzy zestawienie metod. Artykuł może nie jest napisany zbyt sexy i nie zawiera kolorowych infografik, ale warto go sobie wydrukować i przeczytać przed snem. Autor pracuje w SAP, czyli firmie która bardzo mocno wspiera Design Thinking – dla przykładu obydwa d.school’e (Stanford i Poczdam) są instytucjami założonymi przez Hasso Plattner’a – twórcę SAP. Ale uwaga – autor sam twierdzi, że tylko tworzy analizę dostępnych informacji, a doświadczenia praktycznego przy DT nie posiada. Tak czy inaczej jest to ciekawy tekst!

http://www.sapdesignguild.org/community/design/design_thinking.asp

Andrzej jest założycielem TAK Innovation Agency, regularnie współpracuje z Creation Center przy Deutsche Telekom w Berlinie. Jest absolwentem Advanced Track w HPI School of Design Thinking (D-School). Prowadził warsztaty, projekty lub badania użytkowników m.in. dla takich organizacji jak Kloeckner, Nike, Centrum Nauki Kopernik, UCANDO.pl, Stowarzyszenie TOP 500 Innovators oraz Škoda Polska.
Organizuje warszawskie spotkania Design Thinking Meetups. Ciągle w trasie między Berlinem, Warszawą a Katowicami.